Eenvoudig materiaal, in beeld en tekst

Patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven of met het begrijpen en beoordelen van medische informatie, kunnen veel baat hebben bij ondersteunend beeldmateriaal bij uitleg over hun medische situatie. Er is al veel beeldmateriaal ontwikkeld.

Deze materialen en meer vindt u ook terug op kaart 4 in de hulpmiddelen

Begrijp je Lichaam (Pharos, NHG): eenvoudige afbeeldingen en teksten over het menselijk lichaam en veelvoorkomende klachten. Uit onderzoek blijkt dat ook hoger opgeleiden eenvoudige uitleg en afbeeldingen heel plezierig vinden (Meppelink, 2015).

Begrijp je lichaam


Ik heb COPD, wat kan ik doen? (Pharos): Een handboek voor de patiënt met begrijpelijke uitleg over de ziekte, wat patiënten zelf kunnen doen en welke zorgverleners de patiënt ondersteunen. Bij het handboek zit ook een praatkaart voor gebruik in de spreekkamer.

Praatkaarten (Pharos en NFK): Voorlichtingsmateriaal dat u als professional kunt gebruiken bij het geven van passende uitleg over kanker. Het taalniveau is aangepast en de uitleg wordt ondersteund met tekeningen.

Er zijn kaarten over:

Ze gaan over onderwerpen als een stoma, uitzaaiingen, operaties en de gevolgen van behandelingen.

Bij de praatkaarten is een instructie beschikbaar en een training.

Praatkaart

Gesprekskaart (Pharos, Vilans, GGD Gelderland-Zuid): Een A4 met afbeeldingen ter ondersteuning van een consult. Met onderwerpen als beweging, gezin, alcohol, werk, stress etc. Er is ook een gesprekskaart specifiek voor COPD: met onderwerpen als incontinentie, seksualiteit, benauwdheid etc.

Gesprekskaart

Terug
Pagina 8 van 11
Volgende