Beperkte gezondheidsvaardigheden

Wat zijn beperkte gezondheidsvaardigheden?

Pharos gebruikt de volgende definitie:

Drie typen vaardigheden spelen een rol (Nutbeam, 1998, 2000):

Het is belangrijk dat u mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden herkent en uw communicatie, informatiemateriaal en begeleiding aanpast. Verderop in de e-learning zullen we meer uitleggen over de relatie tussen gezondheidsvaardigheden en gezondheid.

Terug
Pagina 3 van 16
Volgende