Opleidingsniveau en gezondheid

Levensverwachting

In Nederland leven mensen met alleen basisonderwijs gemiddeld 6 jaar korter en zelfs 15 jaar in minder goed ervaren gezondheid dan mensen met een hoger opleidingsniveau (hbo- of universitaire opleiding). Dit verband tussen opleiding en (gezonde) levensverwachting vertoont een sterke gradiënt: met elk stapje hoger op de maatschappelijke ladder wordt de kans op een goede gezondheid groter.

Chronische aandoeningen

De kans op een chronische aandoening stijgt naarmate mensen minder opleiding hebben gevolgd. In onderstaande tabel vindt u een aantal voorbeelden.

Tabel 1: Prevalentie van chronische aandoeningen en van eenzaamheid, naar opleidingsniveau, in procenten.

Aandoening Laagopgeleid
(alleen basisonderwijs)
Hoogopgeleid
(hbo- en wo-opgeleid)
Diabetes 14,2 2,5
Overgewicht 66,3 41,2
Roken 52* 22*
Depressie, chronische stress, angststoornissen 21 9
Eenzaamheid 63** 36**

* Bij mannen tussen 25 en 45 jaar.
** Bij mensen ouder dan 19 jaar.
Bron: CBS Statline 2018U kunt verder lezen over de verklaring van deze verschillen in de publicatie Gezondheidsverschillen duurzaam aanpakken van Pharos.

Terug
Pagina 13 van 16
Volgende