Signalen

Bekijk de checklist herkennen van laaggeletterdheid voor alle signalen.

Het is niet altijd eenvoudig om beperkte gezondheidsvaardigheden te herkennen. Wanneer een patiënt niet op een afspraak komt of uw advies niet opvolgt, kunt u denken aan een gebrek aan motivatie. Vaker is echter sprake van een gebrek aan begrip. Patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden lezen brieven niet of slecht en begrijpen niet waarom uw advies zou kunnen helpen bij hun klachten. Eén signaal alleen is echter niet voldoende; er zijn genoeg laagopgeleiden en ouderen die zich prima redden.


Bij patiënten met een migratieachtergrond kan een taalbarrière een rol spelen. U past dan waarschijnlijk automatisch uw taalniveau aan. Let op dat u migranten niet onderschat. Niet elke migrant is beperkt gezondheidsvaardig, soms is het alleen een taalbarrière en is het overbruggen van deze barrière voldoende. In het geval van beperkte gezondheidsvaardigheden én een taalbarrière is begrijpelijk communiceren én het inschakelen van een professionele tolk, bijvoorbeeld via TVcN, noodzakelijk voor een goed consult.

Terug
Pagina 10 van 16
Volgende