Meer informatie over het project Goed Begrepen

Het project Goed Begrepen loopt van 2018 tot september 2021 in vier ziekenhuizen. Goed Begrepen gaat over begrijpelijke communicatie met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en over samen beslissen. En dan vooral in de palliatieve fase.

Deze e-learning draagt bij aan begrijpelijk communiceren en samen beslissen met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve zorg. In dit project staat weliswaar een kwetsbare groep patiënten en palliatieve zorg centraal, maar begrijpelijke communicatie is voor alle patiënten en in elke situatie belangrijk. De e-learning is bestemd voor medisch specialisten en verpleegkundigen.

Pharos voert het project uit, samen met het Nivel en in samenwerking met het Leids UMC, Maastricht UMC, Radboudumc en het Ommelander Ziekenhuis Groningen.

Onderzoek Nivel

Het Nivel deed in 2018 onderzoek onder zorgverleners en patiënten. In totaal werden 41 consulten met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden opgenomen. Met 33 patiënten werden fragmenten teruggekeken en met 17 zorgverleners werden 31 fragmenten teruggekeken. Daarnaast zijn 29 patiënten en 17 zorgverleners geïnterviewd.

Ook vroeg het Nivel naar behoeften:

De gesprekssimulaties en adviezen in deze e-learning zijn onder andere geformuleerd op basis van dit Nivel-onderzoek. De overige bronnen die gebruikt zijn kunt u vinden in de bronnenlijst.

Een complete samenvatting van het project is hier beschikbaar als PDF.

Wetenschappelijke artikelen die tot nu toe (november 2020) verschenen zijn rond Goed Begrepen:

Gewenste resultaten:

  1. Onderzoek naar ervaringen van BGV-patiënten én van professionals leidt tot inzicht over noodzakelijke aanpassingen in communicatie.
  2. Digitale leeromgeving en face-to-face teamtraining leiden tot het verbeteren van informatie aan en samen beslissen met BGV-patiënten. De omgeving wordt ontwikkeld met input van patiënten, naasten, docenten en zorgverleners en gebruikt in vijf ziekenhuizen.
  3. Onderzoeksresultaten, digitale leeromgeving en trainingen zijn opgenomen in kwaliteitsborgingsinstrumenten van de projectpartners, medische curricula, opleidingen, bij- en nascholingstrajecten en richtlijnen.
  4. De ervaringen en behoeften van BGV-patiënten, hun familieleden, en zorgverleners met informatievoorziening en besluitvorming in het ziekenhuis rond/over palliatieve zorg zijn meegenomen in de scenario’s in de e-learning.
  5. Kennis over hoe informatievoorziening en besluitvorming rond palliatieve zorg met BGV-patiënten momenteel plaatsvindt is ook verwerkt.
  6. In de aanvullende materialen/tools zijn strategieën en organisatorische randvoorwaarden die bruikbaar zijn voor het verbeteren van de informatievoorziening en de besluitvorming voor BGV-patiënten opgenomen.

Pharos

Nivel

Terug
Pagina 12 van 13
Volgende