Leerdoelen van Goed Begrepen

De leerdoelen van deze e-learning sluiten aan op verschillende competenties (EPA’s) en CanMEDS-rollen. Na het doorlopen van deze e-learning heeft u onder andere:

Meer kennis van:

Meer vaardigheid in:

Op het gebied van de palliatieve zorg meer kennis en vaardigheden in:

Terug
Pagina 11 van 13
Volgende