Definitie palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende het beloop van de ziekte heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden. (Bron: IKNL, Kwaliteitskader palliatieve zorg in NL)

Palliatieve zorg wordt vaak geassocieerd met terminale zorg, maar palliatieve zorg is veel breder. Palliatieve zorg start vanaf het moment dat een patiënt te horen krijgt dat hij/zij niet meer beter wordt. Een patiënt kan weken, maanden of jaren palliatieve zorg krijgen. Niet alleen kankerpatiënten krijgen palliatieve zorg. Ook mensen met dementie, hartfalen, COPD, ALS, MS, of andere ongeneeslijke ziekten kunnen een beroep doen op palliatieve zorg. Goede patiëntenvoorlichting over palliatieve zorg is dan ook onmisbaar (bron: palvooru.nl).

Palliatieve zorg begint dus op het moment dat iemand hoort of weet dat een ziekte niet meer te genezen is. Verwar palliatieve zorg niet met terminale zorg; dat zijn de laatste drie maanden van iemands leven.

Meer informatie vindt u op:

Dat laatste bureau maakte bijvoorbeeld deze flowchart:

Flowchart BureauMorbidee

Terug
Pagina 6 van 13
Volgende