Definitie van samen beslissen

In deze e-learning hanteren we de definitie van samen beslissen van Glyn Elwyn (2017):

Samen beslissen: Een benadering waarbij zorgprofessionals en patiënten samen beslissingen nemen. Daarbij maken ze gebruik van de beste beschikbare bewijzen over de waarschijnlijke voordelen en nadelen van elke optie. Patiënten worden ondersteund om tot geïnformeerde voorkeuren te komen.


Dirk Ubbink, hoogleraar shared decision-making van Amsterdam UMC, geeft nadere uitleg:

Wat is ‘Samen beslissen’?

Dokter en patiënt nemen samen een besluit over de gezondheidstoestand of behandeloptie van de patiënt. Dat betekent dat de zorgverlener alle mogelijkheden schetst en bespreekt met de patiënt, inclusief ‘niets doen’ en even afwachten.

Waarom is dit nodig?

Je wilt dat elke patiënt de juiste zorg krijgt. Waar hij samen met zijn behandelaar voor heeft gekozen en volledig achter staat. Dat betekent meer motivatie, betere therapietrouw, en minder ongewenste behandelingen.

Wat wil de patiënt?

De Patiëntenfederatie Nederland vroeg aan haar leden of ze betrokken willen zijn bij de besluitvorming over hun behandeling. De uitkomst: 67% wil dat altijd, 27% wil dat ook, maar wel met voldoende informatie en tijd om na te kunnen denken over de verschillende behandelopties. Opgeteld kom je dan op bijna alle patiënten. In de praktijk gebeurt samen beslissen echter maar in ongeveer 10 tot 30% van de afspraken.

Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen?

Dokters worden nog niet altijd opgeleid om de voorkeur van de patiënt boven water te krijgen. En omgekeerd denkt de patiënt vaak: de dokter is ervoor opgeleid, die zal wel weten wat het beste is voor mij. Er is dus nog steeds sprake van eenrichtingsverkeer.

(Interview in Amsterdam UMC Instant Magazine, 2019).

Terug
Pagina 4 van 18
Volgende