Patiënten met een migratieachtergrond

Samen beslissen klinkt in essentie niet ingewikkeld, maar kan in de praktijk best lastig zijn. Het kan bijvoorbeeld moeilijker zijn om samen te beslissen met een patiënt die in de weerstand zit, zoals u heeft geoefend met Koos Van Vliet. Ook het samen beslissen met patiënten met een migratieachtergrond kan voor extra complicaties zorgen. Zij kunnen bijvoorbeeld andere verwachtingen, gewoontes en wensen hebben dan u gewend bent.

In gesprek over leven en dood

Het aantal mensen met een migratieachtergrond dat zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit. Toch maken zij minder gebruik van palliatieve zorg. De zorg is onbekend en sluit vaak niet aan bij wensen en verwachtingen. Niet iedereen spreekt even direct over diagnose, prognose en naderend overlijden. Zorgverleners zelf vinden bovendien dat zij niet altijd goed zijn toegerust om mensen met een migratieachtergrond passende zorg te geven.

In de brochure Lessen uit gesprekken over leven en dood geeft Pharos advies en schetst kort de achtergrond van veelvoorkomende situaties.

Voorlichtingsfilms

Hoe ondersteunt u als zorgverlener in de palliatieve zorg mensen met een andere culturele achtergrond? Hoe gaat u het gesprek aan? En hoe geeft u goede voorlichting aan uw patiënt en zijn of haar familie? De voorlichtingsfilms van In gesprek over leven en dood kunnen u helpen. Ze zijn gemaakt samen met mensen met een migratieachtergrond en zijn beschikbaar in vier talen:

De films geven antwoorden op vragen als: Hoe vertel je het? Wat als de situatie verslechtert? Wat is palliatieve sedatie?

Meer informatie vindt u op Pharos.nl.

Terug
Pagina 10 van 18
Volgende