In gesprek over het levenseinde

Ook in de laatste levensfase is samen beslissen belangrijk. Onderzoek wijst echter uit dat dit nog weinig gebeurt, en nog minder in het geval van laag- of lageropgeleide patiënten. Lees, als u dat wilt, onderstaande samenvatting.

Minder gesprekken over beslissingen rond levenseinde met laagopgeleide patiënten

Door Anke de Veer (Nivel, 2018)

Zorgverleners praten minder met patiënten over beslissingen rondom het levenseinde als hun patiënt laagopgeleid is. Het gaat dan bijvoorbeeld over hoe een patiënt aankijkt tegen doorgaan of stoppen van een levensverlengende behandeling of palliatieve sedatie. Dit blijkt uit een kennissynthese van het Nivel naar sociale ongelijkheid in de palliatieve zorg.

Opleidingsniveau blijkt een rol te spelen bij hoe patiënten en naasten de palliatieve zorg ervaren en op de mate waarin er met hen wordt gesproken over beslissingen aan het levenseinde. Uit de kennissynthese blijkt dat zorgverleners daarover minder gesprekken voeren met patiënten met hooguit basisonderwijs. Patiënten en hun naasten voelen zich waarschijnlijk beter gehoord en ervaren meer regie over hun zorg en resterende leven wanneer ze actiever geïnformeerd worden en hun wensen bespreekbaar zijn.

De auteurs zagen geen verschillen tussen hoger en lager opgeleide mensen in het aantal contacten met hun huisarts aan het eind van het leven. Er is ook geen relatie tussen al dan niet thuis overlijden en het opleidingsniveau van de patiënt. Ongelijkheid lijkt dus niet zo zeer te zitten in de hoeveelheid zorg, maar in de ervaren kwaliteit van zorg. De auteurs raden zorgverleners dan ook aan om bij de laagst opgeleide patiënten en naasten alert te zijn op de kwaliteit van de zorg.

Meer lezen? Lees het volledige artikel

Terug
Pagina 7 van 18
Volgende